Diagnostika

Chcem sa zapojiť do diagnostického procesu v rámci projektov ACVA. Aký je postup?

 1. Kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu vyskum.autizmus@gmail.com
 2. Pošleme vám ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE, ktoré obsahujú: A) všeobecné  informácie o projekte, B) dotazníky, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať ešte pred vyšetrením
 3. Hneď, ako nám pošlete vyplnené dotazníky , Vás zaradíme do poradovníka na vyšetrenie. S termínom vyšetrenia Vás budeme kontaktovať.

SAMOTNÉ VYŠETRENIE:

So sebou rodič prinesie:

 1. Stolicu – najlepšie je urobiť odber z čerstvej stolice z rána, ak to nie je možné, stolica nesmie byť staršia ako 24 hodín. Podrobné informácie o technike odberu stolice nájdete na konci toho dokumentu v poznámke.
 2. Vzorku prvého ranného moču (iba u detí, ktoré sú naučené chodiť na toaletu/nočník).
 3. Psychologické a lekárske správy – ak dieťa už absolvovalo niektoré z vyšetrení.

Ako vyzerá samotné vyšetrenie: Kompletné vyšetrenie trvá približne 3-4 hodiny (na žiadosť rodičov je možné vyšetrenie rozdeliť na dve časti a robiť ich v iný deň) a zahŕňa:

 1. vyšetrenie ADOS (administruje jeden diagnostik) – psychologické vyšetrenie s dieťaťom (hra a pozorovanie dieťaťa). Táto časť vyšetrenia je zaznamenávaná na videokameru z dôvodu zvýšenia objektivity vyšetrenia. a)deti, ktoré nerozprávajú – cca 30 – 40 min. b) deti rozprávajúce – na prvom stupni ZŠ – 1 - 1,5 hod, c) deti väčšie – adolescenti a dospelí – 1,5 – 2 hod
 2. odber krvi – krvná vzorka slúži len na výskumné účely – merajú sa hladiny pohlavných hormónov, robí sa špeciálne genetické vyšetrenie, netreba byť nalačno
 3. vyšetrenie ADI-R (administruje druhý diagnostik) – rozhovor s rodičom (v ideálnom prípade by sa mali zúčastniť obaja rodičia). Pri tejto časti vyšetrenia by dieťa nemalo byť prítomné (aby sa rodičia mohli sústrediť na rozhovor a ak sú deti staršie, nie je vhodné, ak rodičia opisujú ich vývin pred nimi). Je vhodné, aby rodičia priniesli so sebou tretiu osobu, ktorá sa o dieťa postará. Počas tejto časti vyšetrenia naši odborníci kvalifikovane poradia, kam sa majú rodičia dieťaťa obrátiť - na ktoré oblasti vývinu sa treba zamerať, aby bola dieťaťu poskytnutá odborná starostlivosť (podľa charakteru postihnutia u dieťaťa – logopéd, neurológ, psychiater, špeciálny pedagóg).
 4. Aby sa zvýšila objektivita diagnostiky, vyšetrenia vyhodnocujú nezávisle na sebe dvaja diagnostici. Ak sa obaja diagnostici zhodnú, že dieťa spĺňa/ nespĺňa kritériá pre poruchu autistického spektra, bude vyhotovená správa z vyšetrenia, ktorá bude rodičovi vystavená približne do mesiaca od vyšetrenia. Dieťa v tejto správe nedostane definitívnu diagnózu. Ak má záujem o definitívnu diagnózu, navštívi rodič klinického psychológa, ktorého mu odporučí diagnostik.
 5. Ak sa diagnóza neuzavrie, dieťa bude pozvané na rediagnostiku .

Poznámka – ako postupovať pri odbere stolice.

 • z čerstvej stolice (najlepšie zo stredu) sa odoberie vzorka veľkosti lieskového orecha. Na odber si zakúpite v lekárni sterilnú skúmavku, ktorej súčasťou je aj lopatka, pomocou ktorej odoberiete vzorku stolice. Ak máte WC, kde sa stolica ihneď celá ponorí do vody, je potrebné použiť na zachytenie stolice kartón, alebo čistú plastovú nádobku napr. od tvarohu, alebo rastlinného masla, ktorá sa umiestni medzi dieťa a záchodovú misu. Stolica nesmie prísť do kontaktu s vodou v záchodovej mise.
 • stolicu je potrebné doručiť pri vstupnom vyšetrení do ambulancie, v ktorej sa bude konať vstupné vyšetrenie. Na vyšetrenie je ideálna stolica získaná ráno pred vyšetrením. Ak dieťa malo stolicu večer pred vyšetrením, je dôležité nádobku so stolicou uložiť v chladničke.
 • moč je potrebné odobrať vzorku hneď z prvého ranného močenia v deň diagnostiky v našom centre. Odoberie sa stredný prúd moču v množstve 2-5ml do sterilnej skúmavky, ktorú si tiež zakúpite v lekárni. Podobne ako pri odbere stolice, môžete najprv odobrať moč do čistej nádobky so širším hrdlom a následne preliať do skúmavky. Po skončení vyšetrení v našom centre sa odoberie ešte jedna vzorka moču v priestoroch Lekárskej fakulty.