Dotazník pre odborníkov

Ak ste odborník a venujete sa praci v oblasti autizmu alebo ste priaznivej ACVA, môžete sa zaregistrovať a s nami spolupracovať. spolu dokážeme viac ako každý sám!

docs.google.com/forms/d/16IbzV4YvrOQgr2fKKYXwTB9X7C_XwFwjq-8_h1S0jeY/viewform

Ak sa chcete prihlasiť na diagnostiku alebo na ine podujatia, prosim napíšte na mail:  vyskum.autizmus@gmail.com