Vážení rodičia a priatelia,
 
v časopise Dieťa 12/2019 – 1/2020 nájdete rozhovor s našou kolegyňou RNDr. Klaudiou Kyselicovou, PhD., ktorá v Akademickom centre výskumu autizmu pôsobí vo vedeckej oblasti, kde spolu s tímom vedcov hľadá odpovede na otázky o možných spúšťačoch porúch autistického spektra (PAS).
Dovoľte, predstaviť Vám prepracovaný epidemiologický dotazník EDO-20, ktorý vznikol s cieľom definovať rizikové faktory, ktoré popri genetike zohrávajú úlohu pri PAS.
 
V prípade, že máte dieťatko, ktorému bola diagnostikovaná PAS, resp. podozrenie na PAS, budeme Vám vďační, ak si nájdete čas na vyplnenie dotazníka a pomôžete tým nášmu výskumu.
 
Privítame, ak sa medzi Vami nájdu aj rodičia detí, ktoré nemajú podozrenie na PAS, resp. inú neurovývinovú poruchu a vyplnia taktiež dotazník,  pomôžete nám tým získať kontroly, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska výskumu.
 
DOTAZNÍK EDO-20  PRÍSTUPNÝ NA 
 
 

 

Ďakujeme za Váš čas a ústretovosť! 

Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarí definovať rizikové faktory PAS.