Úvodná stránka

ACVA

09.02.2016 16:03

ACVA

16.05.2014 07:50

Objednanie knihy Máme dieťa s autizmom

31.01.2016 18:02

Ak mate zaujem o našu knizku, kliknite na link:

 

ACVA - Objednávanie sa na diagnostiku

17.10.2015 15:29

Pri záujme o diagnostiku v našom centre,  prosím použite email: vyskum.autizmus@gmail.com

Zoznam odborníkov a zariadení, kde môžete hľadať pomoc (medicínske, diagnostické, vzdelávacie, terapeutické inštitúcie)

06.03.2014 13:13

Milí rodičia, vážení odborníci!

Ponúkame vám zoznam zariadení, ktoré sa vo svojej špecializácii venujú prednostne osobám s autizmom, resp. poskytujú služby aj iným jedincom vrátane osôb s autizmom. Náš zoznam samozrejme nie je ešte úplný, a preto vás prosíme, ak by ste vedeli o nejakom zariadení, ktoré nie je v našom zozname dajte nám vedieť! Takisto, ak zistíte neúplné alebo nesprávne info v našom popise zariadenia. Zariadenia sú rozdelené podľa regiónov  a sú zamerané na rôzne oblasti: medicínske intervencie, diagnostiku, psychologické intervencie, dlhodobú starostlivosť,...Pri každom zariadení nájdete číslený kód "0" alebo "1" , ktorý popisuje, či zariadenie danú službu poskytuje ("1") alebo neposkytuje ("0").

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Zoznam odborníkov a zariadení.xls (131,5 kB)

Dotazník pre odborníkov

28.11.2013 12:36

Ak ste odborník a venujete sa praci v oblasti autizmu alebo ste priaznivej ACVA, môžete sa zaregistrovať a s nami spolupracovať. spolu dokážeme viac ako každý sám!

docs.google.com/forms/d/16IbzV4YvrOQgr2fKKYXwTB9X7C_XwFwjq-8_h1S0jeY/viewform

Dotazník pre rodičov

21.11.2013 11:09

Pri objednávaní použite výhradne email: vyskum.autizmus@gmail.com

Výskum autizmu

Výskum autizmu na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave

Výskum autizmu na FYU LF UK sa začal pred niekoľkými rokmi, pod vedením prednostky ústavu prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Výskumný tím sa začal zaoberať teóriou "hypermužského mozgu", podľa ktorej je mozog jedinca s autizmom extrémnou formou mužského mozgu- teda je výnimočný v systematizácii a svoju slabú stránku má v nedostatku empatizácie. Za hlavný etiologický faktor tohto fenoménu sa považujú zvýšené hladiny testosterónu počas vnútromaternicového života plodu v tele matky. Náš tím realizoval výskum u detí a adolescentov s Poruchami autistického spektra (PAS), kde zisťoval hladiny aktuálneho testosterónu v slinácch a v krvi. Neskôr sme sa začali venovať suplementačným štúdiám: vplyv podávania probiotík na deti s autizmom (Dr. Katarína Babinská, PhD., MSc.) vitamínu metyl B12 (v spolupráci s Dr. Adelou Čorejovou, PhD.) a koenzýmu Q10 (v spolupráci s prof. Annou Gvozdjakovou, CSc.). V súčasnosti pokračujeme v skúmaní vplyvu probiotík u detí s autizmom na funkcie tráviaceho traktu, imunologické parametre a správanie. Náš výskumný projekt sme obohatili o skúmanie hormonálnych vplyvov v etiológii agresie u detí s autizmom, aplikáciu ABA terapie pri liečbe agresie a hľadanie súvislostí medzi črtami rodičov a detí v rodinách s výskytom autizmu.

22.10. 2013 vzniklo Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave LF UK. Cieľom tohto centra je integrovať výskumné aktivity zamerané na choroby autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinovať interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

Viac sa o jednotlivých častiach nášho projektu a možnostiach zapojiť sa dozviete v sekcii "Zapojte sa" 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Etiológia autizmu

23.02.2015 21:03
MUDr. Lenka Siklenková   Vo svojej pomerne krátkej...

Ponuka kurzu zo SKIZP: Decision Making with Complex Swallowing and Feeding Problems in Pediatrics

23.02.2015 14:40
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v...

Kurzy a školenia

10.02.2015 10:15
Vážení rodičia a odborníci, všetky ponuky kurzov a školení...

Skríningový dotazník M-CHAT - Overte si, či Vaše dieťa nemá rizikové prejavy autizmu.

12.09.2014 10:53
MUDr. Silvia Hnilicová Dotazník je určený pre skríning...

Liečba autizmu

12.09.2014 10:27
MUDr. Silvia Hnilicová, MUDr. Anna Pivovarčiová Poruchy...

Pozor na vedecky nepodložené formy liečby u detí s autizmom!

12.09.2014 09:14
Všetci rodičia chcú, aby ich deti viedli zdravý a...

Doplnené - Kde hľadať hodnoverné informácie o skríningu, diagnostike a terapii autizmu?

11.09.2014 10:49
Guideliny, "konsenzy", prehľadové články o najnovších...

Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu

04.09.2014 15:08
Centrum nadania, n.o....

KURZY ABA so silmultánnym tlmočním do slovenčiny a praktickými ukážkami!!!

06.06.2014 22:05
Vážení rodičia, milí odborníci,   Po vypočutí Vašich...

Kurzy v Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) pokračujú

18.05.2014 19:17
Vážený rodičia, milí odborníci Dovoľujeme si Vás upozorniť...
<< 1 | 2 | 3 >>