Úvodná stránka

ACVA

09.02.2016 16:03

ACVA

16.05.2014 07:50

Objednanie knihy Máme dieťa s autizmom

31.01.2016 18:02

Ak mate zaujem o našu knizku, kliknite na link:

 

ACVA - Objednávanie sa na diagnostiku

17.10.2015 15:29

Pri záujme o diagnostiku v našom centre,  prosím použite email: vyskum.autizmus@gmail.com

Zoznam odborníkov a zariadení, kde môžete hľadať pomoc (medicínske, diagnostické, vzdelávacie, terapeutické inštitúcie)

06.03.2014 13:13

Milí rodičia, vážení odborníci!

Ponúkame vám zoznam zariadení, ktoré sa vo svojej špecializácii venujú prednostne osobám s autizmom, resp. poskytujú služby aj iným jedincom vrátane osôb s autizmom. Náš zoznam samozrejme nie je ešte úplný, a preto vás prosíme, ak by ste vedeli o nejakom zariadení, ktoré nie je v našom zozname dajte nám vedieť! Takisto, ak zistíte neúplné alebo nesprávne info v našom popise zariadenia. Zariadenia sú rozdelené podľa regiónov  a sú zamerané na rôzne oblasti: medicínske intervencie, diagnostiku, psychologické intervencie, dlhodobú starostlivosť,...Pri každom zariadení nájdete číslený kód "0" alebo "1" , ktorý popisuje, či zariadenie danú službu poskytuje ("1") alebo neposkytuje ("0").

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Zoznam odborníkov a zariadení.xls (131,5 kB)

Dotazník pre odborníkov

28.11.2013 12:36

Ak ste odborník a venujete sa praci v oblasti autizmu alebo ste priaznivej ACVA, môžete sa zaregistrovať a s nami spolupracovať. spolu dokážeme viac ako každý sám!

docs.google.com/forms/d/16IbzV4YvrOQgr2fKKYXwTB9X7C_XwFwjq-8_h1S0jeY/viewform

Dotazník pre rodičov

21.11.2013 11:09

Pri objednávaní použite výhradne email: vyskum.autizmus@gmail.com

Výskum autizmu

Výskum autizmu na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave

Výskum autizmu na FYU LF UK sa začal pred niekoľkými rokmi, pod vedením prednostky ústavu prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Výskumný tím sa začal zaoberať teóriou "hypermužského mozgu", podľa ktorej je mozog jedinca s autizmom extrémnou formou mužského mozgu- teda je výnimočný v systematizácii a svoju slabú stránku má v nedostatku empatizácie. Za hlavný etiologický faktor tohto fenoménu sa považujú zvýšené hladiny testosterónu počas vnútromaternicového života plodu v tele matky. Náš tím realizoval výskum u detí a adolescentov s Poruchami autistického spektra (PAS), kde zisťoval hladiny aktuálneho testosterónu v slinácch a v krvi. Neskôr sme sa začali venovať suplementačným štúdiám: vplyv podávania probiotík na deti s autizmom (Dr. Katarína Babinská, PhD., MSc.) vitamínu metyl B12 (v spolupráci s Dr. Adelou Čorejovou, PhD.) a koenzýmu Q10 (v spolupráci s prof. Annou Gvozdjakovou, CSc.). V súčasnosti pokračujeme v skúmaní vplyvu probiotík u detí s autizmom na funkcie tráviaceho traktu, imunologické parametre a správanie. Náš výskumný projekt sme obohatili o skúmanie hormonálnych vplyvov v etiológii agresie u detí s autizmom, aplikáciu ABA terapie pri liečbe agresie a hľadanie súvislostí medzi črtami rodičov a detí v rodinách s výskytom autizmu.

22.10. 2013 vzniklo Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave LF UK. Cieľom tohto centra je integrovať výskumné aktivity zamerané na choroby autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinovať interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

Viac sa o jednotlivých častiach nášho projektu a možnostiach zapojiť sa dozviete v sekcii "Zapojte sa" 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)

18.04.2014 13:35
MUDr. Aneta Kubranská        ...

Diagnostika porúch autistického spektra- stručný prehľad

31.03.2014 13:42
  MUDr. Anna Pivovarčiová Fyziologický ústav LF UK,...

Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku

30.11.2013 20:17
Milí rodčia a odborníci! Pozývame vás na verejnú...

Leták nášho centra

17.11.2013 14:38
Leták nášho centra si môžete stiahnúť tu .

Naša Facebooková stránka bola spustená

15.11.2013 08:41
Naša facebooková stránka bola...

ABA kurzy pod supervíziou prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D

10.11.2013 23:03
Vážení rodičia, milí odborníci, chceli by sme vám s...

Dotazník pre rodičov

29.10.2013 08:42
Ak sa chcete pripojiť k nám, prosím vyplnte dotazník....

Informácie pre návštevníkov

09.09.2013 13:35
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o...

Webová prezentácia bola spustená

09.09.2013 13:34
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto...
<< 1 | 2 | 3