Novinky

Kurzy v Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) pokračujú

18.05.2014 19:17
Vážený rodičia, milí odborníci Dovoľujeme si Vás upozorniť na pokračovanie kurzov ABA, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.6.2014 do 4.7.2014 ( 2 týždne/ Po-Pia/ 8 hodín denne) v priestoroch Lekárskej fakulty UK, na Sasinkovej 2. Lektorom kurzov je opäť významná osobnosť v oblasti ABA, certifikovaný...

Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)

18.04.2014 13:35
MUDr. Aneta Kubranská         Presná diagnostika jedincov s poruchami autistického spektra (PAS) je pomerne náročná, avšak je nevyhnutná pre včasné zvolenie vhodnej intervencie. V súčasnosti nie sú známe žiadne presne definované biomarkery, na základe ktorých...

Diagnostika porúch autistického spektra- stručný prehľad

31.03.2014 13:42
  MUDr. Anna Pivovarčiová Fyziologický ústav LF UK, Klinika detskej psychiatrie DFNsP   Definícia a diagnostické kritéria V európskej literatúre termín Poruchy autistického spektra (PAS) zahŕňa diagnózy uvádzané podľa MKCH 10 ako Detský autizmus, Atypický autizmus...

Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku

30.11.2013 20:17
Milí rodčia a odborníci! Pozývame vás na verejnú prezentáciu Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku, ktorá sa uskutoční 3.12. 2013 o 16:00 v Ladzianskeho posluchárni LF UK, na Sasinkovej 2 v Bratislave. Podrobný program si môžte prečítať tu: Akademické centrum výskumu...

Leták nášho centra

17.11.2013 14:38
Leták nášho centra si môžete stiahnúť tu .
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kalendár akcií

Online debata: Nezlomní - otvorene o autizme

01.04.2020 11:40
Pri príležitosti vydania knihy "Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme" a Svetového dňa povedomia o autizme Vás pozývame na online debatu s autorom knihy Jozefom Bednárom, profesorkou Danielou Ostatníkovou, prednostkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK a zakladateľkou Akademického...

Kurz ADOS-2

15.04.2019 10:46
ACVA organizuje školenie (ADOS-2) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition ADOS-2 je pozorovacia škála využívaná pri diagnostike autizmu   Účel školenia: oboznámenie sa s materiálmi ADOS-2 podrobný popis administrácie aktivít v 5 moduloch pre všetky vekové kategórie...

Prednáška: Autizmus. Výzva pre spoločnosť.

12.02.2019 10:53
Vo štvrtok 28. 2. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom podujatia Veda v centre významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologického ústavu LF UK a zakladateľka Akademického centra...

Vzdelavanie - ABA kurzy pod supervíziou prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D

21.11.2013 11:08
  prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D   Vážení rodičia, milí odborníci, chceli by sme vám s radosťou ponúknuť jedinečnú možnosť absolvovať prvé ABA kurzy pod vedením renomovaného odborníka prof F.C. Mace, PhD, BCBA-D (s ktorým sme nedávno spolupracovali na biobehaviorálnom projekte o...