Kontakty na odborníkov poskytujúcich služby aj deťom s autizmom

Zoznam odborníkov a zariadení venujúcich sa autizmu

06.03.2014 13:24
Milí rodičia, vážení odborníci! Ponúkame vám zoznam zariadení, ktoré sa vo svojej špecializácii venujú prednostne osobám s autizmom, resp. poskytujú služby aj iným jedincom vrátane osôb s autizmom. Náš zoznam samozrejme nie je ešte úplný, a preto vás prosíme, ak by ste vedeli o nejakom zariadení,...

Kontakty na odborníkov- lekárov poskytujúcich služby aj deťom s autizmom

24.10.2013 13:39
Detská Psychiatria MUDr. Elena Činčurová Detská psychiatrická ambulancia Klinika detskej psychiatrie DFNsP Limbova 1 833 40 Bratislava Tel. č +421(0)259371700 +421(0)259371189 https://www.dfnsp.sk/2013/index.php/ambulancie/126-psychiatricka-ambulancia-1   Ambulancia včasnej diagnostiky porúch...