Kurzy a školenia

ACVA o.z.  Vám ponúka možnosti kurzov a školení, viac info nájdete na webovej stránke združenia (www.acva-oz.webnode.sk):

 

Prednáška prof. Mace: Translational research on treatment relapse

Dňa 16.11.2015 o 16:00 hod sa uskutoční prednáška pod záštitou rektora UK Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
                        TRANSLATIONAL RESEARCH ON TREATMENT RELAPSE
                                                  s podtitulom
 Animal Research and Clinical Translation to Children With Autism Spectrum Disorders and Severe Behavior Disorders.
                              prednáša prof. F. Charles Mace, BCBA-D, Florida, USA
                           .
            v Ladzianskeho posluchárni, Lekárska fakulta UK, Sasinkova 2, Bratislava
                                    Prednáška bude v anglickom jazyku bez tlmočenia

 

 

13. -14. 11. 2015 Workshop ABA terapie s prof. MACEom: Komplexný ABA terapeutický proces pre poruchy autistického spektra a súvisiace ochorenia

https://acva-oz.webnode.sk/news/workshop-aba-terapie-s-prof-maceom/

Od diagnostiky autizmu k ABA terapii, intervečné možnosti ABA terapie pri problémovom správaní

 

ABA a problémové správanie

acva-oz.webnode.sk/news/aba-a-problemove-spravanie/

 

ADOS-2- Diagnostické pozorovanie a hodnotenie autizmu

 
ACVA o.z. je občianske združenie a nie je totožná s ACVA LFUK.