ADOS-2 diagnostický kurz

Diagnostický kurz ADOS-2 organizujeme v spolupráci s ACVA oz. (acva-oz.webnode.sk/kurzy-a-skolenia/ados-2-diagnosticky-kurz/).

 

Čo je ADOS-2 a na čo je určený?

ADOS-2 je diagnostická metóda dôležitá pri stanovení diagnózy porúch autistického spektra. Na základe ADOS-2 je možné určiť mieru (miernu, strednú a vysokú) autistických symptómov pri priamom pozorovaní dieťaťa v štandardných podmienkach.

 

Certifikáty z ADOS-2 školenia v ACVA.

Po absolvovaní ADOS-2 školenia účastníci získajú klinickú verziu certifikátu, kedy môžu ADOS-2 používať v klinickej praxi. Nie je možné používať tento certifikát vo výskumnej praxi.

 

Kto môže používať ADOS-2 a kto potvrdí/vylúči diagnózu autizmu?

ADOS-2 môže administrovať vyškolený profesionál s certifikátom. Na Slovensku poskytujeme školenie a certifikáty v ACVA pre tieto profesie: psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd, psychiater. Aj odborníci z iných oblastí (napr. učiteľ, ....) môžu absolvovať školenie, nemôžu však získať certifikát v ADOS-2.

Samotné získanie certifikátu neoprávňuje dotyčného určiť diagnózu autizmu. Diagnostický proces spočíva z viacerých krokov (viď naše predchádzajúce články vyskum-autizmu.webnode.sk/news/diagnostika-poruch-autistickeho-spektra-strucny-prehlad1/vyskum-autizmu.webnode.sk/news/diagnosticka-skala-autism-diagnostic-observation-schedule-ados-1/ a ADOS-2 je len jedným z nich.

Klinickú diagnózu autizmu môžu na Slovensku potvrdiť/vylúčiť len klinický psychológ alebo psychiater.

 

Ako sa prihlásiť na školenie?

 • Prečítať si podmienky školenia na www.vyskum-autizmu.webnode.sk
 • Prihlásiť sa cez e-mail na vyskum.autizmus@gmail.com
 • Poslať potrebné dokumenty na verifikáciu Vášho vzdelania (diplom)
 • Počkať na ďalšie inštrukcie ohľadom termínu a spôsobu platby od našej koordinátorky
 • Zaplatiť poplatok

 

Aké sú podmienky získania certifikátu?

 • Profesionál v danom obore (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd, psychiater), príp. odborník z inej oblasti (bez možnosti získania certifikátu)
 • Účasť na celom školení
 • Odovzdanie post-coursework (pozostáva z hodnotení 2 videí podľa ADOS-2) do určeného deadlinu (2 mesiace po školení)s reliabilitouminimálne 80 %
 • Ak by nebola dosiahnutá požadovaná hladina reliability (80%), je nutné absolvovať dodatočné školenie (reliabilitymeeting), ktoré sú samostatne spoplatnené.
 • Po úspešnom absolvovaní  školenia majú účastníci možnosť absolvovať reliabilitymeetingy, ktoré sú určené na kontinuálne udržiavanie reliability pri používaní ADOS-2 (samostatne spoplatnené)

Ako bude prebiehať školenie?

 • Školenie prebieha tri dni

          Približný program školenia:

 • Úvod do porúch autistického spektra
 • Úvod do ADOS-2 diagnostickej metódy – v tejto časti sa odborníci dozvedia všeobecne o administrácii a kódovaní v ADOS-2.
 • Administrácia MODULOV 1,2,3,4, MODUL Batoľa - počas jednotlivých dní sa bude podrobne preberať administrácia samotných aktivít.
 • Kódovanie aspektov správania v každom module a diskusia účastníkov ku kódovaniu.
 • Použitie ADOS-2 v klinickej praxi.