Dotazník EDO-20

22.03.2020 23:13
Vážení rodičia a priatelia,
 
v mene Akademického centra výskumu autizmu nám dovoľte, obrátiť sa na Vás s požiadavkou o spoluprácu v oblasti nášho výskumu.
Kolegyňa, RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD., spolu  spolu s tímom vedcov hľadá odpovede na otázky o možných spúšťačoch porúch autistického spektra (PAS). Predstavujeme Vám prepracovaný epidemiologický dotazník EDO-20, ktorý vznikol s cieľom definovať rizikové faktory, ktoré popri genetike zohrávajú úlohu pri PAS.
 
V prípade, že máte dieťatko, ktorému bola diagnostikovaná PAS, resp. podozrenie na PAS, budeme Vám vďační, ak si nájdete čas na vyplnenie dotazníka a pomôžete tým nášmu výskumu.
 
Privítame, ak sa medzi Vami nájdu aj rodičia detí, ktoré nemajú podozrenie na PAS, resp. inú neurovývinovú poruchu a vyplnia taktiež dotazník,  pomôžete nám tým získať kontroly, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska výskumu.
 
DOTAZNÍK EDO-20  PRÍSTUPNÝ NA
 

Ďakujeme za Váš čas a ústretovosť! 

Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarí definovať rizikové faktory PAS.