Doplnené - Kde hľadať hodnoverné informácie o skríningu, diagnostike a terapii autizmu?

11.09.2014 10:49

Guideliny, "konsenzy", prehľadové články o najnovších poznatkoch- podložené dôkazmi a výskumom - prinášame zopár užitočných linkov z USA, UK a SR:

Americká akadémia detskej a adolescentnej psychiatrie (2014):
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856713008198

NICE guidelines (Veľká Británia) (2011):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624178

Americká pediatrická spoločnosť (2007):
https://pediatrics.aappublications.org/content/120/5/1162.short

National Institute of Health:
https://search.nih.gov/search?utf8=✓&affiliate=nih&query=autism&commit.x=0&commit.y=0&commit=Search

Autism Speaks:
https://www.autismspeaks.org/

General Surgeon Report:
https://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/ResourceMetadata/NNBBHS

Manažment dieťaťa s autizmom (SR, 2014):
https://www.solen.sk/pdf/49d4a228d7a1df88c1d131d159197871.pdf

Diagnostika autizmu (SR, 2014)
https://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/diagnostika-poruch-autistickeho-spektra-strucny-prehlad1/
https://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/diagnosticka-skala-autism-diagnostic-observation-schedule-ados-1/

Prehľad liečebných metód a intervencií a ich hodnovernosť:
https://www.researchautism.net/autism-interventions

 

Nehodnoverné metódy

www.autismsciencefoundation.org/what-is-autism/autism-diagnosis/beware-non-evidence-based-treatments

Prvý článok o ABA vôbec v časopise Psychiatrie a prvý článok o tejto tematike v česky/slovesnky publikujúcom časopise

www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2014/02/06_pivovarciova_psych_2-14.pdf