Kontakty na odborníkov- lekárov poskytujúcich služby aj deťom s autizmom

24.10.2013 13:39

Detská Psychiatria

MUDr. Elena Činčurová

Detská psychiatrická ambulancia

Klinika detskej psychiatrie DFNsP

Limbova 1

833 40 Bratislava

Tel. č

+421(0)259371700

+421(0)259371189

https://www.dfnsp.sk/2013/index.php/ambulancie/126-psychiatricka-ambulancia-1

 

Ambulancia včasnej diagnostiky porúch psychomotorického vývinu 1.DK, DFNsP

Limbová 1

833 40 Bratislava,

PeadDr. Oľga Matušková

tel.č: 0259371650

https://www.dfnsp.sk/2013/index.php/ambulancie/101-ambulancia-vcasnej-diagnostiky-poruch-psychomotorickeho-vyvinu-1-dk

 

Metabolická ambulancia

MUDr. Anna Hlavatá, PhD, MPH

DFNsP

Limbova 1

833 40 Bratislava

 

telefónne číslo: 02/59371 562

2. poschodie, číslo dverí: 239

 

Odborná ambulancia poskytuje vysokošpecifické diagnostické vyšetrenia pre pacientov s podozrením na metabolické ochorenie. Na tieto ochorenia myslí lekár v prípade príznakov ako – oneskorený psychomotorický vývoj, zväčšenie vnútorných orgánov, nevysvetlené odpadávanie, rozvrat vnútorného prostredia. Cestou ambulancie je pacientom s diagnostikovaným metabolickým ochorením umožnené dostávať enzýmovú liečbu

https://www.detskaklinika.sk/index.php/ambulancie/metabolicka-ambulancia

 

 

Výživové poradenstvo- internetová poradňa

https://www.andreas.sk/index.php?www=poradna

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

Fyziologický ústav LF UK

Sasinkova 2

813 72 Bratislava

 

 

Imunologické poradenstvo

https://www.tvojlekar.sk/36016799/martinske-centrum-imunologie-s-r-o

doc. MUDr. Mojmír Vrlík, PhD

MUDr. Daniela Kantárová

 

MARTINSKÉ CENTRUM IMUNOLÓGIE s.r.o.

Mudroňova 12

Martin