Kurz ADOS-2

15.04.2019 10:46

ACVA organizuje školenie

(ADOS-2) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

ADOS-2 je pozorovacia škála využívaná pri diagnostike autizmu

 

Účel školenia:

  • oboznámenie sa s materiálmi ADOS-2
  • podrobný popis administrácie aktivít v 5 moduloch pre všetky vekové kategórie (od 12. mesiaca života)
  • rozbor videí ADOS-2 vyšetrenia vo všetkých 5. moduloch
  • podrobný popis a nácvik kódovania správania dieťaťa/dospelého vo všetkých 5. moduloch
  • bohatá diskusia všetkých účastníkov kurzu o aspektoch správania dieťaťa/dospelého

 

Pre koho je kurz určený:

  • pre všetkých odborníkov zaujímajúcich sa o poruchy autistického spektra z ktorejkoľvek oblasti (psychiatri, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia...)

 

Náročnosť kurzu:

  • intenzívnych 24 hodín prednášok a diskusií
  • nácvik individuálneho kódovania pomocou post-course posudzovania videí a následnej individuálnej spätnej väzby každému účastníkovi osobitne

 

Termín kurzu: bude upresnený lektorkou školenia

Cena kurzu: 250€/osoba (v cene nie je zahrnuté stravovanie a ubytovanie)

 

Lektorka kurzu:

Certifikovaná školiteľka v ADOS-2 metóde (certifikát získala na Great Ormond Street Hospital for Children) MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

 

Miesto konania kurzu: Gymnázium J. Matušku v Galante

Kontaktná adresa: vyskum.autizmus@gmail.com

On-line prihláška: Záväzná prihláška na školenie ADOS-2