KURZY ABA so silmultánnym tlmočním do slovenčiny a praktickými ukážkami!!!

06.06.2014 22:05

Vážení rodičia, milí odborníci,

 

Po vypočutí Vašich názorov a zvážení praktických požiadaviek v reálnej praxi na Slovensku pri práci s (nielen) autistickými deťmi, sme sa rozhodli, že tento rok bude ABA kurz tlmočený do slovenčiny (simultánne tlmočenie) a vyhradíme celý blok kurzu pre praktickú prácu s deťmi s problémovým správaním, na ktorej budú participovať účastníci kurzu pod vedením prof. Mace, PhD, BCBA-D. Na žiadosť mnohých z Vás sme sa rozhodli, že kurz IV. (research design), ktorý by sa mal zaoberať výskumným využitím ABA, toto leto neuskutočníme, nakoľko sme zvážili, že praktické ukážky a implementácia liečby pod dozorom skúseného supervízora budú pre Vás významnejším praktickým prínosom. 

 

Kurz bude mať nasledovnú štruktúru:

-          dátum: I. blok: 23.6.-27.6. 2014; II. blok: 30.6.- 4.7. 2014

-          rozsah: 8 hodín/deň

-          preklad do slovenského jazyka zabezpečený počas celého kurzu

-          miesto konania: Akademické centrum výskumu autizmu, LF UK, Bratislava, Sasinkova 2

-          lektor: prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D, Nova Southeastern University, Florida

-          cena kurzu: 360 eur (kurz bude potrebné zaplatiť na účet, ktorý vám dáme vedieť v priebehu nasledujúcich týždňov)

 

Obsah I. bloku:

a)      Stručné zhrnutie predchádzajúcich dvoch kurzov (základné princípy ABA)

b)      Funkčná behaviorálna analýza- teoretické vedomosti

Literatúru potrebnú ku kurzu vám zašleme v elektronickej forme v najbližšom čase.

 

Obsah II. bloku:

a)      praktické ukážky funkčnej behaviorálnej analýzy agresie u detí s autizmom (cca 4 deti s problémovým správaním)

b)      následne navrhnutie konkrétnej behaviorálnej liečby pre participujúce deti

c)      implementácia behaviorálnej intervencie u detí

 

Ak ste sa ešte neprihlásili, môžete tak urobiť na vyskum.autizmus@gmail.com do 18.6. 2014.