Kurzy v Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) pokračujú

18.05.2014 19:17

Vážený rodičia, milí odborníci

Dovoľujeme si Vás upozorniť na pokračovanie kurzov ABA, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.6.2014 do 4.7.2014 ( 2 týždne/ Po-Pia/ 8 hodín denne) v priestoroch Lekárskej fakulty UK, na Sasinkovej 2. Lektorom kurzov je opäť významná osobnosť v oblasti ABA, certifikovaný behaviorálny analytik prof. F.Charles Mace, PhD, BCBA-D z Nova Southeastern University na Floride. Podrobnosti o kurze si môžete prečítať v prihláške Kurzy ABA.docx (16937). V prípade vášho záujmu, prosím vyznačte o aký variant kurzu máte záujem (v anglickom jazyku/s prekladom) a pošlite na adresu vyskum.autizmus@gmail.com. Kurzy vedú k medzinárodnej certifikácia BCBA a témou bude funkčná analýza (podrobný program kurzov zverejníme v najbližšom čase).