Vzdelavanie - ABA kurzy pod supervíziou prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D

21.11.2013 11:08

 

prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D

 

Vážení rodičia, milí odborníci,

chceli by sme vám s radosťou ponúknuť jedinečnú možnosť absolvovať prvé ABA kurzy pod vedením renomovaného odborníka prof F.C. Mace, PhD, BCBA-D (s ktorým sme nedávno spolupracovali na biobehaviorálnom projekte o diagnostike a liečbe agresie u detí s autizmom) a ktoré organizuje Fyziologický ústav LF UK, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora psychológov. Podrobnosti o kurze si môžte prečítať na:
 
Teším sa na vašu účasť!