Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku

30.11.2013 20:17

Milí rodčia a odborníci!

Pozývame vás na verejnú prezentáciu Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku, ktorá sa uskutoční 3.12. 2013 o 16:00 v Ladzianskeho posluchárni LF UK, na Sasinkovej 2 v Bratislave. Podrobný program si môžte prečítať tu: Akademické centrum výskumu autizmu.pdf (117822). Účasť je bezplatná, tešíme sa na vás!