POZASTAVENIE DIAGNOSTIKY V ACVA do 16.11.2020

23.10.2020 10:58
Milí rodičia,
v súvislosti s epidemiologickou situáciou ohľadne COVID-19, pozastavujeme v našom diagnostickom cetre diagnostiku detí
od pondelka 26.10.2020 do pondelka 16.11.2020.
Na Vaše otázky sme pripravení odovedať mailom: vyskum.autizmus@gmail.com.
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE!
Veľa zdravia a pozitívnej energie v nasledujúcich dňoch!