ACVA PRE RODIČOV - cyklus prednášok a diskusií - organizuje Silvia Hnilicová - nasledujúca prednáška s prof. Danielou Ostatníkovou Autizmus očami neurobiológie

27.03.2017 14:26

Dňa 4.4.2017 o 15:30 sa uskutoční prednáška

prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.

Autizmus očami neurobiológie

z cyklu ACVA rodičom.

Miesto:Fyziologický ústav LFUK, Sasinkova 2, Bratislava

Tešíme sa na Vašu účasť :)

 

ACVA tím