SPOLUPRÁCA PRI VÝSKUME

30.11.2020 14:42

SPOLUPRÁCA PRI VÝSKUME

Výskumný tím Akademického centra výskumu autizmu (ACVA, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave) by Vás rád požiadal o spoluprácu na nasledujúcom výskume. Podobne ako v iných krajinách aj my sa zaujímame o rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) ako aj o rodiny s deťmi bez PAS a snažíme sa zistiť, akými zmenami prechádzali počas prvej a druhej vlny karanténnych opatrení z dôvodu pandémie Covid-19. Vyplnenie dotazníka si bude vyžadovať istý čas (15-20) minút a možnosť sústrediť sa.

https://docs.google.com/forms/d/1JPwN2EX4XcesZ10duQF2kNnM_0_EaO3VpggtN9ZMU84/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR11hhpRwM2dweWNt5jacEiWZhIEuIPEUgJupMxga_GnwX_cnCNFy57jsjc