Tema_17_2020_rozhovor

13.05.2020 20:04

So súhlasom týždenníka Téma, nám dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na zaujímavý rozhovor, ktorý vyšiel v čísle 17_2020.

Témou rozhovoru je ako fungujú rodiny s autistickými deťmi v súčasnej situáci  - "koronavírusovej" krízy. Príjemné čítanie!

Tema_17_20_38-45.pdf (1041096)