Zoznam odborníkov a zariadení, kde môžete hľadať pomoc (medicínske, diagnostické, vzdelávacie, terapeutické inštitúcie)

06.03.2014 13:13

Milí rodičia, vážení odborníci!

Ponúkame vám zoznam zariadení, ktoré sa vo svojej špecializácii venujú prednostne osobám s autizmom, resp. poskytujú služby aj iným jedincom vrátane osôb s autizmom. Náš zoznam samozrejme nie je ešte úplný, a preto vás prosíme, ak by ste vedeli o nejakom zariadení, ktoré nie je v našom zozname dajte nám vedieť! Takisto, ak zistíte neúplné alebo nesprávne info v našom popise zariadenia. Zariadenia sú rozdelené podľa regiónov  a sú zamerané na rôzne oblasti: medicínske intervencie, diagnostiku, psychologické intervencie, dlhodobú starostlivosť,...Pri každom zariadení nájdete číslený kód "0" alebo "1" , ktorý popisuje, či zariadenie danú službu poskytuje ("1") alebo neposkytuje ("0").

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Zoznam odborníkov a zariadení.xls (131,5 kB)