Novinky

Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu

04.09.2014 15:08
Centrum nadania, n.o....

KURZY ABA so silmultánnym tlmočním do slovenčiny a praktickými ukážkami!!!

06.06.2014 22:05
Vážení rodičia, milí odborníci,   Po vypočutí Vašich názorov a zvážení praktických požiadaviek v reálnej praxi na Slovensku pri práci s (nielen) autistickými deťmi, sme sa rozhodli, že tento rok bude ABA kurz tlmočený do slovenčiny (simultánne tlmočenie) a vyhradíme celý blok...

Kurzy v Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) pokračujú

18.05.2014 19:17
Vážený rodičia, milí odborníci Dovoľujeme si Vás upozorniť na pokračovanie kurzov ABA, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.6.2014 do 4.7.2014 ( 2 týždne/ Po-Pia/ 8 hodín denne) v priestoroch Lekárskej fakulty UK, na Sasinkovej 2. Lektorom kurzov je opäť významná osobnosť v oblasti ABA, certifikovaný...

Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)

18.04.2014 13:35
MUDr. Aneta Kubranská         Presná diagnostika jedincov s poruchami autistického spektra (PAS) je pomerne náročná, avšak je nevyhnutná pre včasné zvolenie vhodnej intervencie. V súčasnosti nie sú známe žiadne presne definované biomarkery, na základe ktorých...

Diagnostika porúch autistického spektra- stručný prehľad

31.03.2014 13:42
  MUDr. Anna Pivovarčiová Fyziologický ústav LF UK, Klinika detskej psychiatrie DFNsP   Definícia a diagnostické kritéria V európskej literatúre termín Poruchy autistického spektra (PAS) zahŕňa diagnózy uvádzané podľa MKCH 10 ako Detský autizmus, Atypický autizmus...

Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku

30.11.2013 20:17
Milí rodčia a odborníci! Pozývame vás na verejnú prezentáciu Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku, ktorá sa uskutoční 3.12. 2013 o 16:00 v Ladzianskeho posluchárni LF UK, na Sasinkovej 2 v Bratislave. Podrobný program si môžte prečítať tu: Akademické centrum výskumu...

Leták nášho centra

17.11.2013 14:38
Leták nášho centra si môžete stiahnúť tu .

Naša Facebooková stránka bola spustená

15.11.2013 08:41
Naša facebooková stránka bola spustená: www.facebook.com/vyskum.autizmu    www.facebook.com/vyskum.autizmu

ABA kurzy pod supervíziou prof. F.C. Mace, PhD, BCBA-D

10.11.2013 23:03
Vážení rodičia, milí odborníci, chceli by sme vám s radosťou ponúknuť jedinečnú možnosť absolvovať prvé ABA kurzy pod vedením renomovaného odborníka prof F.C. Mace, PhD, BCBA-D (s ktorým sme nedávno spolupracovali na biobehaviorálnom projekte o diagnostike a liečbe agresie u detí s autizmom) a...

Dotazník pre rodičov

29.10.2013 08:42
Ak sa chcete pripojiť k nám, prosím vyplnte dotazník. Budete informovaní, čo sa u nás deje a ako sa môžete a Vaše dieťa zapojiť.     docs.google.com/forms/d/1a6w6-NgIzHsyDW--qq2e58EzlGV3bPNnKbJoh1DIH7k/viewform  
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>