Novinky

Kurzy a školenia

10.02.2015 10:15
Vážení rodičia a odborníci, všetky ponuky kurzov a školení sme presunuli do novej záložky "Kurzy a školenia". Nájdete ich tu. vyskum-autizmu.webnode.sk/kurzy-a-skolenia/

Skríningový dotazník M-CHAT - Overte si, či Vaše dieťa nemá rizikové prejavy autizmu.

12.09.2014 10:53
MUDr. Silvia Hnilicová Dotazník je určený pre skríning všetkých detí (hlavne od 18 do 48 mesiacov veku). Dotazník M-CHAT pomôže nájsť rizikové deti pre poruchy autistického spektra. Kliknite na nasledujúci link a otvorí sa Vám...

Pozor na vedecky nepodložené formy liečby u detí s autizmom!

12.09.2014 09:14
Všetci rodičia chcú, aby ich deti viedli zdravý a plnohodnotný život. Bohužiaľ môžu rodičia detí s autizmom, v snahe pomôcť svojim deťom, padnúť za obeť klamlivým tvrdeniam, ktoré podporujú drahé, neúčinné a často krát nebezpečné formy liečby. Pred začatím akejkoľvek liečby by si rodičia...

Doplnené - Kde hľadať hodnoverné informácie o skríningu, diagnostike a terapii autizmu?

11.09.2014 10:49
Guideliny, "konsenzy", prehľadové články o najnovších poznatkoch- podložené dôkazmi a výskumom - prinášame zopár užitočných linkov z USA, UK a SR: Americká akadémia detskej a adolescentnej psychiatrie (2014): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856713008198 NICE guidelines...

Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu

04.09.2014 15:08
Centrum nadania, n.o....

KURZY ABA so silmultánnym tlmočním do slovenčiny a praktickými ukážkami!!!

06.06.2014 22:05
Vážení rodičia, milí odborníci,   Po vypočutí Vašich názorov a zvážení praktických požiadaviek v reálnej praxi na Slovensku pri práci s (nielen) autistickými deťmi, sme sa rozhodli, že tento rok bude ABA kurz tlmočený do slovenčiny (simultánne tlmočenie) a vyhradíme celý blok...

Kurzy v Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) pokračujú

18.05.2014 19:17
Vážený rodičia, milí odborníci Dovoľujeme si Vás upozorniť na pokračovanie kurzov ABA, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.6.2014 do 4.7.2014 ( 2 týždne/ Po-Pia/ 8 hodín denne) v priestoroch Lekárskej fakulty UK, na Sasinkovej 2. Lektorom kurzov je opäť významná osobnosť v oblasti ABA, certifikovaný...

Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)

18.04.2014 13:35
MUDr. Aneta Kubranská         Presná diagnostika jedincov s poruchami autistického spektra (PAS) je pomerne náročná, avšak je nevyhnutná pre včasné zvolenie vhodnej intervencie. V súčasnosti nie sú známe žiadne presne definované biomarkery, na základe ktorých...

Diagnostika porúch autistického spektra- stručný prehľad

31.03.2014 13:42
  MUDr. Anna Pivovarčiová Fyziologický ústav LF UK, Klinika detskej psychiatrie DFNsP   Definícia a diagnostické kritéria V európskej literatúre termín Poruchy autistického spektra (PAS) zahŕňa diagnózy uvádzané podľa MKCH 10 ako Detský autizmus, Atypický autizmus...

Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku

30.11.2013 20:17
Milí rodčia a odborníci! Pozývame vás na verejnú prezentáciu Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku, ktorá sa uskutoční 3.12. 2013 o 16:00 v Ladzianskeho posluchárni LF UK, na Sasinkovej 2 v Bratislave. Podrobný program si môžte prečítať tu: Akademické centrum výskumu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>