Výskum autizmu na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave

Výskum autizmu na FYU LF UK sa začal pred niekoľkými rokmi pod vedením prednostky ústavu prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Náš výskumný tím pozostáva zo širokého spektra odborníkov (lekári, molekulárny biológovia, odborníci na výživu, psychológovia). Začali sme sa zaoberať teóriou "hypermužského mozgu", podľa ktorej je mozog jedinca s autizmom extrémnou formou mužského mozgu- teda je výnimočný v systematizácii a svoju slabú stránku má v nedostatku empatizácie. Za hlavný etiologický faktor tohto fenoménu sa považujú zvýšené hladiny testosterónu počas vnútromaternicového života plodu v tele matky. Náš tím realizoval výskum u detí a adolescentov s Poruchami autistického spektra (PAS), kde zisťoval hladiny aktuálneho testosterónu v slinácch a v krvi. Neskôr sme sa začali venovať suplementačným štúdiám: vplyv podávania probiotík na deti s autizmom (Dr. Katarína Babinská, PhD., MSc.) vitamínu metyl B12 (v spolupráci s Dr. Adelou Čorejovou, PhD.) a koenzýmu Q10 (v spolupráci s prof. Annou Gvozdjakovou, CSc.). V súčasnosti pokračujeme v skúmaní vplyvu probiotík u detí s autizmom na funkcie tráviaceho traktu, imunologické parametre a správanie. Náš výskumný projekt sme obohatili o skúmanie hormonálnych vplyvov v etiológii agresie u detí s autizmom, aplikáciu ABA terapie pri liečbe agresie a hľadanie súvislostí medzi črtami rodičov a detí v rodinách s výskytom autizmu.

22.10. 2013 vzniklo Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave LF UK. Cieľom tohto centra je integrovať výskumné aktivity zamerané na choroby autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinovať interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

 

 

Doteraz realizované projekty a výsledky

 

ABA a Slovensko [Režim kompatibility].pdf (850150)  

Projekt  komplexnej diagnostiky autizmu-1 [Režim kompatibility].pdf (58061) 

Hľadanie príčin autizmu- interprofesionálna spolupráca Hľadanie príčin autizmu.pdf (990651)

Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík Autizmus,tráviace funkcie a probiotiká.pdf (307749)

Úloha oxytocínu v etiológii autizmu Úloha oxytocínu v etiológii autizmu_22.5.2013 [Režim kompatibility].pdf (94221)

Užívanie metykobalamínu (metyl B12) pri autizme Užívane metyl B12 pri autizme.pdf (1228594)

Publikované články:

Ak máte záujem o naše články publikované v domácich a zahraničných časopisoch, napíšte na vyskum.autizmus@gmail.com, radi Vám ich pošleme.

 

Na koho je zameraný náš výskum

Výskum autizmu je zameraný na pomoc deťom s autizmom a ich rodinám. Veríme, že moderné klinické intervencie by mali byť založené na výsledkoch relevantného výskumu (medicína založená na dôkazoch- "evidence based medicine") a snažíme sa o tento prístup v liečbe a diagnostike autizmu na Slovensku.