PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ 2% Z VAŠÍCH DANÍ


Milí rodičia a priatelia,

opäť je tu čas, kedy podávate svoje daňové priznania a máte možnosť rozhodnúť sa, komu darovať 2% z Vaších daní. 

V mene občianského združenia Akademického centra pre výskumu autizmu Vám budeme vďačný, ak sa aj v tomto roku rozhodnete  

pre podporu nášho centra.

Získané finančné prostriedky plánujeme použiť na vytvorenie novej web stránky, ktorej cieľom je sprostredkovať rodičom detí s PAS informácie o možnosti včasného skríningu autizmu a diagnostike autizmu. Nasmerovať ich ďalšie kroky po stanovaní diagnózy, odporučiť špecializované pracoviská, ktoré poskytujú včasnú intervenciu a terapie. 

Zároveň má nová web stránka plniť úlohu vzdelávacej platformy (online prednášky, webináre, odborné články a pod.)

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU!

 

 

AKO POSTUPOVAŤ:

 

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2020 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Najneskôr do 30.4.2021 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2020 minimálne 40 hodín. 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:
VYHLASENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO_2020.pdf (866273)
 
POTVRDENIE o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti_2020.pdf (183164)
 

 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

 

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

  • IČO: 424 154 38 
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu
  • Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava
  •  

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali,.

 

Ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020(zvyčajne do 31.3.2021 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

3. Potrebné údaje:

  • IČO: 424 154 38 
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu
  • Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava
  •  

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.