Podporte nás 2 percentami

V ACVA sme pre Vás pripravili:

 • Prednášky pre verejnosť, pre študentov medicíny a psychológie
 • Výskum a skríning autizmu
 • Vzdelávacie  kurzy
 • Bezplatná diagnostika
 • Pomoc pre rodiny s autizmom
 • Školenia diagnostickej metódy ADOS-2 
 • Napísali sme knihu Máme dieťa s autizmom: Kompas pre rodičov
 • Telefonické a e-mailové konzultácie

 

Ak ste zamestnanec:

 

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2018 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

 

2. Najneskôr do 30.4.2018 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2017 minimálne 40 hodín.

 

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné ACVA.pdf (169115)

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf (79258)

 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

 

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 424 154 38 POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa v roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu
 • Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali,.

 

Ak ste právnická osoba:

 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 

2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 424 154 38 POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa v roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu
 • Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.