Mgr. Diana Čelárová, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Univerzite v Ljubljane.  V roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave LF UK pod vedením prof. MUDr. Borisa Mravca, PhD. Počas štúdia absolvovala výskumný pobyt na Nova Southeastern University, FL, USA kde sa venovala diagnostike detí s poruchami autistického spektra a ABA terapii detí so závažným problémovým správaním a selektivitou v konzumácii potravín. V súčasnosti ukončila štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne a pôsobí ako členka tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike porúch autistického spektra.