Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD.

Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na FF Trnavskej univerzity v Trnave (2008). Doktorandskú prácu obhájila na tému Deficity čiastkových funkcií a školská úspešnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z odboru špeciálna pedagogika na  PF Univerzity Komenského v Bratislava (2013). Počas vysokej školy pracovala ako dobrovoľníčka vo vylúčenej komunite s rodinami a deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v Centre MAK – Trnava. Počas doktorátu pôsobila i ako pedagóg v MŠ pre deti s poruchami autistického spektra. Ako psychologička pracuje už piaty rok v nízkoprahovom centre Ulita v Petržalke, kde sa spolupracuje na doučovaniu detí mladšieho a staršieho školského veku. Zaujíma sa o psychoterapiu a je frekventantkou dlhodobého výcviku v Geštal psychoterapii. Aktuálne pôsobí ako výskumná pracovníčka v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom. Ako výskumná pracovníčka na Ústave sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky sa venuje i príprave budúcich liečebných pedagógov.