Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1998). V rokoch 1998 – 2003 pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku. V roku 2002 ukončila Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (LF SZU). Absolvovala Certifikovaný študijný program v psychoterapii v PCA, v roku 2009 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2008 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v kategórii iný zdravotnícky pracovník – odbor klinická psychológia. Od roku 2015 začala postgraduálne štúdium na LF UK pod vedením Prof. MUDr. Ostatníkovej, PhD. Aktuálne pôsobí tiež ako členka výskumného tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom.