MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

MUDr. Aneta Kubranská, PhD.

Telefón: 02/59357520

Email: aneta.kubranska@fmed.uniba.sk

Štúdium na Lekárskej fakulte ukončila v roku 2003. Dva roky pracovala na očnom oddelení v NsP Sv. Lukáša v Galante. Na fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK pracuje od roku 2009 ako interná doktorandka. Téma výskumnej práce – Fyziologické koreláty kognitívnych funkcií. Od roku 2011 pracuje na fyziologickom ústave ako odborná asistentka. Do tímu pre výskum autizmu pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD. bola zapojená v roku 2009. Participuje na výskume autizmu, kde sa podieľa na štúdiu kandidátnych génov u pacientov s autizmom.