MUDr. Lenka Siklenková

MUDr. Lenka Siklenková

Počas svojho štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave sa ako dobrovoľníčka venovala práci s autistickými deťmi. Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2013, pričom obhájila diplomovú prácu, v ktorej sa zaoberala polymorfizmami v géne pre oxytocínový receptor a ich spoluúčasti na etiológii autizmu. Od roku 2014 pôsobí ako asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave.