MUDr. Mária Vidošovičová

MUDr. Mária Vidošovičová

Telefón: 02/59357426

Email: maria.vidosovicova@fmed.uniba.sk

 

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi.