MUDr. Veronika Husárová, PhD.

MUDr. Veronika Husárová, PhD.

Po absolvovani Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2009 nastúpila na externé doktorandské štúdium v študijnom programe psychiatria, témou jej dizertačnej práce je Účinnosť a bezpečnosť psychofarmakoterapie ADHD. Dva roky pracovala na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky JLF UK v Martine, je v špecializačnej príprave v odbore detská a adolescentná psychiatria. Na Fyziologickom ústave pôsobí ako asistentka od roku 2011. V spolupráci s JLF UK sa zaoberá výskumom CNS využitím metódy magnetickej rezonančnej spektroskopie.