Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK

Telefón: 02/59357 525, VoIP 31525

Email: daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.