RNDr. Ján Bakoš, PhD.

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník/postdoc v Laboratóriu neurohumorálnych regulácií, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, najmä však výskumu účinkov oxytocínu počas stresu, v ontogenéze a jeho vplyvom na centrálny nervový systém.