RNDr. Jaroslava Babková, PhD. (materská dovolenka)

RNDr. Jaroslava Babková, PhD. (materská dovolenka)

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 nastúpila ako interná doktorandka na Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v študijnom programe: normálna a patologická fyziológia. Pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám.