RNDr. Silvia Lakatošová, PhD

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD

Pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave LFUK. Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Na fyziologickom ústave LFUK získala titul PhD pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Zaoberá sa štúdiom kandidátnych génov u autistických pacientov na Slovensku.